GRADERING

GRADERINGAR BÄLTES TEST
För att byta bältesgrad behöver alla elever genomgå och klara ett prov som visar elevens tekniska och personliga utveckling under hela terminen alltså inte endast under graderings dagen. Områderna som testas är kamp, poomsae, teknik och förmågan att visa sina kunskaper framför andra. På graderingar testas kunskaper som har lärts ut på träningarna varför det är viktigt att ha bra närvaro speciellt vid graderings kurser och läger. Viktiga egenskaper är förutom de tekniska bla disciplin, närvaro, förmåga att lyssna, ta instruktioner och visa respekt för sina kamrater samt vara en bra kompis. Graderingar är helt frivilliga, eleven måste känna att de är redo för att testa för det nya bältet.

Alla klarar inte graderingen och i det fallet ges man ett till försök vid omgraderingen I börja på nästa termin. Är eleven osäker prata med tränaren innan ni anmäler er. Vi har två graderingar per termin, en större och en mindre för de som inte klarade eller missade förra terminen. Föräldrar och vänner är självklart välkomna på graderingarna. Att få ett nytt bälte är ingen självklarhet, Bälten måste förtjänas. Alla utvecklas olika.

Till Graderingen ska man ha med sig:
- Sitt närvaro kort (ifyllt)
- Ren och hel dräkt med bälte
- Skydd (kampväst, arm och benskydd, susp, hjälm och tandskydd) de som har

ANMÄLAN
Anmälan till graderingen görs i receptionen tillsammans med betalning av graderings avgiften. I den ingår bälte, diplom, registrering och material.

GRADERINGS KRAV
Alla bälten har olika krav på kunskaper, de tekniska och teoretiska kuskaperna finns listade nedanför i listan

POOMSAE
För varje bälte finns en poomsae (mönster) som eleven kan träna på hemma, ni hittar alla poomsae på youtube. Namn på poomsaen och till vilket bälte man ska kunna den finns i listan nedanför.

bälten REI Taekwondo 2019.jpg
1200gup.jpg
 

Halvgult bälte – 12 GUP Barn
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
4 Riktningar (korset)

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion

Sparring
Teknik kamp - Steg utan kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem

1109gup.jpg
 

Gult bälte – 11 Gup barn / 9 Gup vuxna
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
4 Riktningar (korset)

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion

Sparring
Teknik kamp - Steg utan kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem

1000gup.jpg

Halvgrönt bälte – 10 gup barn
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion

Sparring
Lätt kamp - Semi kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio

0908gup.jpg

Grönt bälte – 9 gup barn / 8 Gup vuxna
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion

Sparring
Lätt kamp - Semi kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio

Grönt bälte med blått streck – 8 gup barn / 7 Gup vuxna
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion

Sparring
Lätt kamp - Semi kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio

0700gup.jpg

Halv blått – 7 gup barn
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark

Sparring
Lätt kamp - Semi kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst

0606gup.jpg

Blått bälte – 6 gup barn  / 6 gup vuxna
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2
Taeguk Sam jang - Poomsae 3

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark

Sparring
Lätt kamp - Semi kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst

Blått bälte med rött streck – 5 gup barn / 5 gup vuxna
Minst 25 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2
Taeguk Sam jang - Poomsae 3
Taeguk Sah jang - Poomsae 4

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark
Momtong Yop chagi - Sidospark i mittsektion

Sparring
Lätt kamp - Semi kontakt

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst

Rött bälte – 4 gup barn / 4 gup vuxna
Minst 30 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2
Taeguk Sam jang - Poomsae 3
Taeguk Sah jang - Poomsae 4
Taeguk Oh jang - Poomsae 5

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark
Momtong Yop chagi - Sidospark i mittsektion
Huryo chagi - Krokspark

Sparring
Kamp 3 x 3 minuter - Full kontakt med skydd, lätt huvud träff

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst

Rött bälte med ett svart streck – 3 gup barn  / 3 gup vuxna
Minst 30 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2
Taeguk Sam jang - Poomsae 3
Taeguk Sah jang - Poomsae 4
Taeguk Oh jang - Poomsae 5
Taeguk Yuk jang - Poomsae 6

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark
Momtong Yop chagi - Sidospark i mittsektion
Huryo chagi - Krokspark
Olgul yop chagi - Hög sektion sidospark
Pandae dollyo chagi - Hög snurrspark träff med hälen

Sparring
Kamp 3 x 3 minuter - Full kontakt med skydd, lätt huvud träff

Teori
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst

0202gup.jpg

Rött bälte med två svarta streck – 2 gup barn / 2 gup vuxna
Minst 35 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2
Taeguk Sam jang - Poomsae 3
Taeguk Sah jang - Poomsae 4
Taeguk Oh jang - Poomsae 5
Taeguk Yuk jang - Poomsae 6
Taeguk Chil jang - Poomsae 7

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark
Momtong Yop chagi - Sidospark i mittsektion
Huryo chagi - Krokspark
Olgul yop chagi - Hög sektion sidospark
Pandae dollyo chagi - Hög snurrspark träff med hälen
Pyojeok (an) chagi - Inåtgående spark, träffar med fotsulan egen handflata

Sparring
Kamp 3 x 3 minuter - Full kontakt med skydd, lätt huvud träff

Teori
Muntlig redogörelse  - Tävlings regler
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst

0101gup.jpg

Rött bälte med tre svarta streck – 1 gup barn  / 1 gup vuxna
Minst 35 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2
Taeguk Sam jang - Poomsae 3
Taeguk Sah jang - Poomsae 4
Taeguk Oh jang - Poomsae 5
Taeguk Yuk jang - Poomsae 6
Taeguk Chil jang - Poomsae 7
Taeguk Pal jang - Poomsae 8

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark
Momtong Yop chagi - Sidospark i mittsektion
Huryo chagi - Krokspark
Olgul yop chagi - Hög sektion sidospark
Pandae dollyo chagi - Hög snurrspark träff med hälen
Pyojeok (an) chagi - Inåtgående spark, träffar med fotsulan egen handflata
Dangseong apchagi - En apchagi med varje ben, i luften

Sparring
Kamp 3 x 3 minuter - Full kontakt med skydd, lätt huvud träff

Teori
Muntlig redogörelse  - Taekwondons historia Sverige) 
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst

Svart bälte – 1 Poom barn -15 år  / 1 Dan vuxna + 15 år
Minst 40 tränings tillfällen innan gradering

Praktik
Mönster & Grundtekniker                         
Ställningar, slag, sparkar & blockeringar                   
Taeguk il jang - Poomsae 1
Taeguk i jang -  Poomsae 2
Taeguk Sam jang - Poomsae 3
Taeguk Sah jang - Poomsae 4
Taeguk Oh jang - Poomsae 5
Taeguk Yuk jang - Poomsae 6
Taeguk Chil jang - Poomsae 7
Taeguk Pal jang - Poomsae 8
Koryo - Poomsae 9

Sparkar
Ap chagi - Framåtspark
Naeryo chagi - Yxspark
Mireo chagi - Puttspark
Dwit chagi - Bakåtspark
Eolgul dollyo chagi - Hög rundspark
Momtong dollyo chagi (Pitchagi) -  Rundspark mittsektion
An chagi (Antari) - Inåtgående huvudspark med insida / undersida fot
Bakkat chagi (Pakatari)  - Utåtgående huvudspark med utsida fot
Kawi chagi (Dubbla)  -  Saxspark
Tornado  - Snurrande rundspark
Momtong Yop chagi - Sidospark i mittsektion
Huryo chagi - Krokspark
Olgul yop chagi - Hög sektion sidospark
Pandae dollyo chagi - Hög snurrspark träff med hälen
Pyojeok (an) chagi - Inåtgående spark, träffar med fotsulan egen handflata
Dangseong apchagi - En apchagi med varje ben, i luften
Kodeup yop chagi - Repeterande sidospark, utan att sätta ner foten

Sparring
Kamp 3 x 3 minuter - Full kontakt med skydd, lätt huvud träff

Teori
Muntlig redogörelse  - Taekwondons historia (internationellt) 
Terminologi Grund tekniker - Svenska/ Koreanska
Taekwondo - Foten (Tae) och handens (Kwon) väg (Do)
Charyot - Givakt
Kyung ne - Buga
Kihap - Kort skrik
Dobok - Dräkt
Tee - Bälte
Hana, Tul, Set, Net, Tasut - Ett, Två, Tre, Fyra, Fem
Yasot, Ilgup, Yodul, Ahop, Yul  - Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio
Chong - Tävlande med blå väst
Hong - Tävlande med röd väst