MEDLEMSVILLKOR

Dina medlemsvillkor

Hej bästa medlem! Här kan du läsa om vad som gäller kring ditt medlemskap.

Medlemsvillkor
För att träna hos oss behöver du vara medlem i den ideella idrottsföreningen REI Taekwondo Botkyrka. När du eller ditt barn väljer att bli medlem hos oss alternativt förlänga ditt befintliga medlemskap, väljer du samtidigt att acceptera och följa dessa medlemsvillkor, våra förhållnings regler samt föreningen och RIksidrotts förbundets stadgar.

Personligt medlemskap
Från och med det år du fyller 18 år har du möjlighet att bli medlem hos oss eller teckna ett medlemskap till ditt / dina barn som målsman. Medlemskapet gäller per termins period och betalas separat enligt den prislista som gäller. Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas.

Din ångerrätt
Om du ångrar ditt medlemskap skriftligen inom 1 dag från den dag som du köpte tecknade avtalet får du pengarna tillbaka för tränings avgiften, minus kostnad för adminstrations avgiften samt 1 träning.

Skada/sjukdom
Om du är skadad eller sjuk och har ett giltigt intyg från din läkare på att du ej kan delta i träningen kan medlemskapet frysas tills du blivit frisk dock ej betalas tillbaka. På intyget ska det tydligt stå angivet att du inte kan/har kunnat träna samt från vilket start- och slutdatum.

Schema ändringar och reducerade öppettider
Schema ändringar förekommer över hela året. Vid storhelger och under sommaren är schema och öppettider något reducerade. Ibland behöver vi också stänga anläggningar tillfälligt för underhåll och renovering eller tävlingar. Utebliven träning av dessa skäl ersätter vi inte. REI Taekwondo Botkyrka ansvarar heller inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter som beror på omständighet utanför vår kontroll. Alla inställda pass annonseras på hemsida, mail och sociala medier.

Träning under eget ansvar
All träning sker på egen risk och under ditt egna ansvar. Det gäller även förvaring av personliga tillhörigheter. Inga ersättningar ges skador, olyckor, stölder eller förluster utöver Folksams försäkring.

Du är försäkrad!
När du tränar hos oss eller vistas i våra lokaler är du olycksfallsförsäkrad via Folksam. Försäkringen gäller även resa direkt till och från träningsverksamheten samt externt vid tävling och läger .

Dina personuppgifter är i tryggt förvar
Vi på REI Taekwondo Botkyrka behandlar dina personuppgifter enl GDPR för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina personuppgifter alltid följs när vi behandlar dina personuppgifter inom vår verksamhet.

Foto policy
Du får gärna fotografera dig själv och din träning på våra anläggningar. Däremot får du inte fotografera andra medlemmar eller barn utan deras tillåtelse. I omklädningsrum råder fotoförbud. REI Taekwondo Botkyrka kan i övervaknings eller marknadsförings syfte fritt fotografera och filma medlemmar, besökare samt verksamheten och publicera detta.
Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter, vänligen skicka ett mail till info@reikampsport.se

Skäl för avstängning
REI Taekwondo Botkyrka verkar för en välkomnande, tillåtande och lustfylld träningsmiljö och arbetar aktivt mot rasism, utanförskap och främlings fientlighet. Olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, felaktigt användande av kampsport, hot mot medlemmar, funktionärer och personal, stölder och doping kan leda till avstängning. Verksamheten har nolltolerans mot alkohol och droger och tillämpar och följer Riksidrotts förbundets stadgar för idrott. Alla våra Medlemmar och anhöriga ska följa gällande trivselregler, föreskrifter och anvisningar.

Dopingkontroller
Doping kontroller förekommer. Vi tillämpar Riksidrottsförbundets föreningsregler och dopingpolicy.

Vår medlemskommunikation
Som medlem hos REI Taekwondo Botkyrka får du information om träningsnyheter, föreläsningar och utvalda generella medlemserbjudanden via vårt medlemsmejl. Du har alltid möjlighet att välja att avregistrera dig från utskicken.

Ändringar i medlemsvillkoren och priser
REI Taekwondo Botkyrka har rätt att ensidigt göra ändringar i dessa medlemsvillkor samt gällande pris listor. Om en ändring är av väsentlig betydelse för dig som medlem kommer du att informeras om ändringen via epost i god tid innan den börjar gälla.