KULTUR & TRIVSEL REGLER

REI Taekwondo Botkyrka stöttar & tillämpar Riksidrottsförbundets och BRIS initiativ för en tryggare Barn och Ungdoms idrott

 • Barn är inte små elitidrottare

 • Ledarna är oftast ideella

 • Förälder hejar på alla

 • Barnidrott ska bygga på glädje och gemenskap

 • Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt

 • Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

 • Alla barn har rätt till stöttande vuxna

 • Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

 • Inget barn ska bli utsatt för våld

 • Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier

 • Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

 
bris .jpg

FÖRÄLDRAR & ANHÖRIGA

 • Inga föräldrar i tränings salen under träning om inte annat blivit överenskommet med tränaren då detta förbättrar koncentrationen hos barnen och stärker barnens självförtroende. Föräldrar väntar vid stolarna. Barn lämnas ensamma under träningen på eget ansvar.

 • Små syskon får gärna följa med men inte störa träningen och springa ut och in i tränings hallen samt låta och skrika. Det stör träningen och koncentrationen jätte mycket. Detta är föräldrars ansvar. Lilla salen är inte ett dagis.

 • Det ska vara tyst under träning detta gäller elever som tränar och självklart även föräldrar och syskon som följer med och väntar. Allt hörs på andra sidan och tränarna är där för att lära era barn och alla ljud stör träningen Och era barns koncentration. Håll samtal till minimum eller gå utanför om ni ska prata så vi kan fokusera på era barn.

 • Frågor gällande inskrivning, betalning, skydd, tävlingar, kläder eller köp av dricka etc tas när receptionen är bemannad eller före, efter passet. Inte under träning. All info finns på hemsidan www.reitkd.se

 • Vi har en sko gräns som är tydligt markerad vid entrén det betyder att skorna tas av innan den. Aldrig skor på tränings mattorna.

 • Inga barn får andvända eller röra tränings utrustningen i gymmet det inkluderar cykel och rodd maskinen. Gymnet är ingen lekplats det finns stor skade risk och föreningen tar inte ansvarifall det händer något. Detta är föräldrars ansvar.

 • Se gärna till att barnen varit på toaletten innan träningen och har med sig vattenflaska, så undviker vi en massa onödigt spring ut och in från tränings hallen.

  MEDLEMMAR & PROVTRÄNANDE

 • Alla som ska träna måste ha betalt termins och tränings avgiften innan träningen eller vara inskrivna för provträning.

  INNAN TRÄNINGEN

 • Kom i tid till träningspasset.

 • Hämta ditt medlems kort i receptionen, har du inget kort prata med receptionisten innan träningen.

 • Se till att du har hela dräkten på dig med bälte, hel dräkt med bälte är obligatoriskt på alla träningar.

 • Hälsa på alla i lokalen före varje träningspass.

 • Informera din tränare om dina skador innan passets start.

 • Är du sen vänta vid sidan tills tränaren ropar in dig.

  UNDER TRÄNINGEN

 • Buga alltid när du kliver in och av mattan för att visa respekt för klubben.

 • Under träningen råder tystnad och koncentration, detta gäller elever samt anhöriga.

 • Inga mobil samtal under träningarna eller att man kollar mobilen i vatten pausen, mobiler på vibrations läge.

 • När passet är slut är det uppställning varefter alla medlemmar tackar varandra.

 • Träna inte förkyld eller om du känner dig dålig. Stanna hemma tills du är frisk pga smitta risken.

 • Snus eller tuggummi är inte tillåtet under träningen.

 • Ha med en egen vattenflaska som räcker till hela passet och ha koll på din flaska, tag med den hem efter passet

 • Väskor och kläder lämnas utanför tränings salen.

 • Säg alltid till din tränare om du behöver lämna mattan av någon anledning.

 • Var tyst och fokuserad när instruktören har teknikgenomgång. När teknikgenomgången är klar: Var inte rädd för att ställa frågor.

 • Träna endast de tekniker som instruktören visar.

  UTANFÖR KLUBBEN

 • De kunskapar du lär dig på träningarna använder du endast i träningslokalen och sanktionerade tävlingar. Som medlem i REI är du en representant och ambassadör för klubben - också utanför klubblokalens väggar.

  STÄDNING

 • Det är vår kultur att städa gemensamt och underhålla vår lokal. Detta görs före, efter, under eller vid speciella städ dagar och alla medlemmar, anhöriga förväntas ta ansvar för att lokalen och se till att den lämnas fräsch och ren.

  TÄVLING

 • Informera din tränare i god tid om du/ ditt barn vill ställa upp i en tävling och följ alla anvisningar från tränarna för att förbereda er på bästa sätt. Dvs kom på tävlings träningar, skaffa nödvändig utrustning och betala tävlings avgifter i tid samt uppdatera er i informationen kring tävlingen. Tränarna lägger ner otroligt mycket arbete för att coacha och planera tävlingar därför krävs det samma engagemang från medlemmen eller föräldern.

  GRADERING

 • Graderingars kriterier för barn och vuxna är bla närvaro, kunskap, teknik, förmåga att lyssna, visa respekt, förstå regler, vara en bra kompis, kämpar anda etc. Fråga tränaren när du / ditt barn är moget för nästa gradering. Om du vill diskutera ditt din utveckling eller gradering, prata med instruktören innan nästa träning eller boka en tid. Ta inte det på graderings dagen. Att få ett nytt bälte är ingen självklarhet, Bälten måste förtjänas. Alla utvecklas olika.

  DOPING, DROGER & ALKOHOL

 • REI är emot alla former av kriminalitet, droger och doping, enligt Riksidrottsförbundet stadgar, och som medlem krävs att du också är det. Vidare är REI en mobbnings fri zon och inga fysiska eller psykiska övergrepp tolereras i klubben eller utanför.